Profil działalności


 • systemy informacji miejskiej

 • elektroniczne bazy danych elementów SIM

 • drogi, ulice, place
  wraz z odwodnieniem
  i oświetleniem

 • zagospodarowanie terenu inwestycji

 • obsługa formalno -         - prawna inwestycji

 • wielobranżowe koncepcje programowo -
  - przestrzenne dróg

 • pomiary i prognozy ruchu, organizacje ruchu

 • studium wykonalności inwestycji

 • konstrukcje budowlane

 • komputerowe wizualizacje rozwiązań projektowych

Informacje o firmie


Jesteśmy firmą projektową działającą na rynku od stycznia 2000 roku. Od początku działalności naszym priorytetem było spełnienie oczekiwań i satysfakcja naszych Klientów. Nieustannie dążymy do rozwoju firmy poprzez podnoszenie kwalifikacji projektantów, korzystanie w coraz szerszym zakresie z nowoczesnych programów wspomagających projektowanie i doskonalenie systemu zarządzania firmą.

Działalność naszą można podzielić na trzy główne działy: systemy informacji wizualnej, drogi i inżynieria miejska oraz konstrukcje budowlane. Wszystkie działy sukcesywnie rozwijamy od początku działalności i na wszystkich polach odnotowaliśmy sukcesy.  Do największych osiągnięć zaliczamy zdobycie zaufania inwestorów, a w szczególności urzędów miast, zarządców dróg i przedsiębiorstw prywatnych.

Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć przy realizacji Państwa zamierzeń i wspólnie kształtować otaczającą nas rzeczywistość.