Estetyzacja przestrzeni publicznej miast i gmin

Rewitalizacja i estetyzacja przestrzeni publicznej

Estetyzacja przestrzeni publicznej staje się coraz istotniejszym elementem w naszym życiu. Zwracają na nią uwagę zarówno mieszkańcy jak i osoby odwiedzające poszczególne miasta i gminy. Estetyzacja jest jednym z głównych elementów rewitalizacji przestrzeni publicznej i jest procesem złożonym, obejmującym szerokie spektrum działań. Od kosztownych modernizacji ulic i remontów elewacji, po wyposażanie przestrzeni publicznych w elementy małej architektury, tzw. meble miejskie oraz spójne i czytelne systemy oznaczeń, tzw. systemy informacji miejskiej. Wszystko to razem tworzy „tło” przestrzeni publicznej. Z doświadczeń związanych z wdrażaniem tego typu elementów wiemy, że są to procesy długotrwałe.

Program estetyzacji miasta Kędzierzyn-Koźle
Program estetyzacji miasta Kędzierzyn-Koźle

Kompleksowość estetyzacji a możliwości finansowe

Są gminy, które decydują się na kompleksowe podejście do zadania estetyzacji przestrzeni publicznej. Przygotowywane są dokumentacje projektowe zawierające cały zbiór elementów spójnego oznakowania i mebli miejskich. Częstokroć życzeniem jest, aby te nowe elementy były zindywidualizowane, również pod kątem konstrukcyjno-technologicznym. Ma to wyróżniać, utożsamiać i dodać oryginalności. Jest to działanie ze wszech miar celowe, ale musi być prowadzone konsekwentnie i metodycznie. Aby tak się stało niezbędne będą dedykowane środki finansowe. Niestety z naszych obserwacji wynika, że gminy z reguły nie dysponują dodatkowymi środkami, pozwalającymi objąć estetyzacją większe obszary. Indywidualne rozwiązania często okazują się zbyt drogie, zwłaszcza przy zakupie mniejszych ilości elementów. W konsekwencji proces inwestycyjny zamiera lub chaotycznie pojawiają się przeróżne „zamienniki” co przekreśla założony efekt estetyzacji.

Elastyczny proces estetyzacji przestrzeni publicznych w trzech krokach

Nasza propozycja elastycznego podejścia do procesu estetyzacji przestrzeni publicznej polega na wykonaniu projektu tylko dla wskazanego elementu estetyzacyjnego, zapewnieniu jego dostępności zakupowej już od jednej sztuki oraz wsparciu technicznym.

Krok 1 – Elastyczny projekt

Warto dobrze przygotować się do rozpoczęcia programu estetyzacji przestrzeni publicznych i zadbać o odpowiednią dokumentację projektową. Powinna ona precyzyjnie określać jak dany element oznakowania lub małej architektury ma wyglądać i z czego ma być wykonany. Wszystko po to, aby ustalić standard do stosowania na przestrzeni kolejnych lat. Proponowana przez nas elastyczność polega na tym, że projekt wykonujemy tylko dla wybranych elementów (np. tablic z nazwami ulic, czy ławek) – dla tych, które są potrzebne na chwilę obecną. Co zyskujemy? Na starcie mniejszy koszt projektu (nie projektujemy od razu kilkunastu czy więcej elementów) oraz gotową wizję, która spajać będzie przyszłe elementy.

Projektując korzystamy z dostępnych na rynku rozwiązań konstrucyjno-technologicznych renomowanych producentów, a unikatowy wygląd realizujmy poprzez indywidualną grafikę oznaczeń. Dzięki temu zapewniamy dostępność produktów już od małych partii lub wręcz od pojedynczych elementów i znacząco redukujemy koszty inwestycji.

Elementy oznakowania przestrzeni publicznej
Elementy oznakowania przestrzeni publicznej w Wiszni Małej

Krok 2 – Elastyczne zakupy

Wyposażanie przestrzeni publicznej w elementy estetyzacyjne często odbywa się punktowo – jednostkowo – w miarę pojawiających się bieżących potrzeb. Stąd propozycja elastycznych zakupów w portalu Togetis.pl, dających możliwość szybkiego zakupu elementu estetyzacyjnego od jednej sztuki i w standardzie technicznym wdrażanym przez gminę. Umieszczenie produktu w serwisie jest nieodpłatne i co niezmiernie istotne, zapewnia jego dostępność nie tylko dla władz samorządowych i podległych im jednostek, ale również dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów funkcjonujących na obszarze gminy. Nie kolidując z zadaniami wykonywanymi w ramach przetargów portal może być wykorzystywany przy realizacji mniejszych zamówień, np. odtworzenie uszkodzonego elementu.

Tu możesz obejrzeć kanał elastycznych zakupów dla spójnego oznakowania Gminy Wisznia Mała.

Elementy małej architektury
Elementy małej architektury w Kędzierzynie-Koźlu

Krok 3 – Wsparcie techniczne

Trzecim krokiem jest zapewnienie wsparcia technicznego. Optymalnie, gdy wsparcie techniczne realizowane jest zarówno przez projektanta rozwiązań estetyzacyjnych, jak i przez dostawcę produktów. Powinni oni móc w każdym czasie rozwiązywać pojawiające się ze strony inwestora zapytania i zaspokajać pojawiające się potrzeby, a także obsługiwać ewentualne reklamacje. Powinni również służyć wsparciem w kolejnych etapach estetyzacji.

Podsumowanie

Najważniejsze jest metodyczne podejście do zagadnienia i odpowiednie przygotowanie się do procesu estetyzacji. Fundamentem jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę wykonania elementów i zarazem dokument, który umożliwi egzekwowanie ewentualnych napraw gwarancyjnych. Dalej pozostaje już tylko konsekwencja w działaniu – małymi krokami, ale cięgle do przodu.

Estetyzacja przestrzeni publicznej – co oferujemy?

Oferujemy dokumentację projektową dokrojoną do potrzeb wg Państwa wytycznych. Rozpocznij proces estetyzacji i wybierz elementy do zaprojektowania – wykaz podstawowych elementów estetyzacyjnych znajduje się w załączonej broszurze. Przygotujemy dla nich dokumentację projektową ustalającą szczegółową plastykę, architekturę oraz rozwiązania technologiczne i koszty jednostkowe. Dokumentacja może stać się wytycznymi stosowania dla podmiotów realizujących działania w przestrzeni publicznej gminy oraz podstawą merytoryczną do zapytań ofertowych, czy przetargów. Poza tym stanowić będzie bazę wyjściową pod ewentualne kolejne elementy estetyzacyjne.
Oprócz tego, nieodpłatnie zapewnimy ciągłą dostępność zakupową wybranych elementów w portalu Togetis.pl oraz wsparcie techniczne na etapie budowy i utrzymania.

Korzystając z doświadczeń zebranych przy wdrażaniu systemów informacji miejskiej możemy służyć Państwu radą w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. Zapraszamy do kontaktu.

Do pobrania:
Broszura – estetyzacja miast i gmin