Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Linia s.c.
ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław
e-mail:

Paweł Marek – tel. 605 242 399
Wojciech Korzeniewski – tel. 605 252 866

NIP: 894-25-80-243 REGON: 932111554
Nr rachunku bankowego: PKO BP I o/Wrocław 32 1020 5226 0000 6802 0020 2713