SIM Katowice – montaż tablic adresowych

Właściciele/zarządcy nieruchomości położonych w obszarze wdrożeniowym nr 1 mogą wystąpić z wnioskiem do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach o nieodpłatną dostawę i montaż tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Skan wypełnionego wniosku należy przesłać na adres e-mail: sim@mzum.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie: Paweł Marek 605 242 399, Wojciech Korzeniewski 605 252 866

Projekt lokalizacji i treści tablicy z numerem domu można obejrzeć i pobrać za pomocą poniższej wyszukiwarki adresów:

  • wybierz ulicę z listy lub wpisz jej nazwę
  • wskaż numer aby pobrać projekt tabliczki