Projekty Systemów Informacji Miejskiej

Każde z miast posiada indywidualny, historycznie ukształtowany układ zabudowy. Aby można było skutecznie poruszać się w tej przestrzeni potrzebna jest informacja o znajdujących się tam obiektach oraz o drogach dojścia lub dojazdu do nich. Dostarczenie kompleksowej, w pełni zintegrowanej oraz spójnej plastycznie i czytelnej informacji jest głównym celem Systemu Informacji Miejskiej [SIM].

Oferowana przez nasze biuro dokumentacja projektowa obejmuje wykreowanie wizji plastycznej systemu, wzornictwa poszczególnych jego elementów, opracowanie projektów lokalizacji i treści nośników, doprecyzowanie szczegółowych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych oraz wyliczenie kosztów budowy. Służymy również wsparciem w trakcie budowy sytemu oraz później, w okresie jego utrzymania.

Wdrażanie systemu informacji miejskiej można podzielić na etapy. Pierwszym jest zazwyczaj opracowanie koncepcji, kolejnymi opracowywanie szczegółowych projektów dla poszczególnych rodzajów informacji i ich budowa. Etapowanie prac jest uzależnione od potrzeb Zamawiającego (stanu informacji istniejącej, zakładanego horyzontu czasowego realizacji inwestycji, możliwości finansowych, itd.).