Elektroniczna ewidencja oznakowania SIM

Elektroniczna ewidencja oznakowania SIM

Wdrażając system informacji miejskiej wprowadzamy do przestrzeni miejskiej setki, a w przypadku większych miast tysiące elementów. Poszczególne rodzaje informacji SIM (np. informacja o nazwach ulic, inf. kierująca dla kierowców, itd.) mają różne okresy trwałości i wykonywane są w różnym czasie, nierzadko etapowo. Skuteczne zarządzanie taką ilością elementów (odbiory pogwarancyjne, przeglądy, wymiana) możliwe jest tylko w oparciu o elektroniczną bazę danych (ewidencję oznakowania) umożliwiającą dowolne wyszukiwanie i sortowanie wprowadzonych informacji pod zadanymi, dowolnymi kryteriami.
Z uwagi na skalę zadania celowe jest tworzenie przedmiotowej ewidencji równocześnie z projektowaniem (ułatwia wtedy kontrolę wykonawcy i odbiory prac) lub najpóźniej równocześnie z wynoszeniem oznakowania w terenie.